El-Sjekken: Bønder i Byen?


Norges Bondelag og Gjensidige vil dele ut et tilskudd på 5000 kroner til bønder som gjennomfører el-kontroll med varmesøkende kamera og lukker avvik.

Undersøkelser tilsier at 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg og utstyr. El-kontroll med varmesøkende kamera er den mest effektive måten å avdekke slike brannfarer. For å bedre brannsikkerheten i landbruket samarbeider Norges Bondelag og Gjensidige om å dele ut et tilskudd på 5 000 kroner til bønder som gjennomfører slik el-kontroll og lukker avvik.

se mere her 

Synes du det virket komplisert?

Kontakt oss og vi hjelper deg

bønder