LT Datasenter : Vi søker en faglig sterk ressurs


Vi søker en faglig sterk ressurs til Norges største kompetansemiljø på Datasenter løsninger

Er du interessert i å jobbe i en av Norges mest fremad-lente bedrift innen Datasenter bransjen?
LT Datasenter er en av Østlandets mest spennende arbeidsplasser, og består av medarbeidere med høy kompetanse innen en lang rekke fagfelt på
Datahalls løsninger og leverer alt innenfor mekanisk, elektro, byggfag, kjøling, ventilasjon og skallsikring.
Vi trenger mennesker med integritet, som identifiserer seg med våre verdier og som forplikter seg til samarbeid, som har vist evne til å levere og som er i stand til å endre seg og lære mer om faget.
Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at LT Datasenter skal kunne drive en lønnsom og sikker virksomhet. Og vi mener at den enkeltes evner og muligheter først kommer til sin rett i et åpent og engasjerende miljø.
Meld din interesse til vår Divisjonsleder.