LT Service utfører serviceavtaler


Vi har har egen serviceavdeling som følger opp serviceavtaler knyttet til avsluttede bygg- og anleggsprosjekter, samt utfører nye løpende serviceoppdrag for private kunder, småbedrifter, landbruk osv.

Vi bistår kunden med en regelmessig gjennomgåelse av bedriftens elektriske anlegg og utstyr av fagfolk med elektrokompetanse, som samtidig kan gi råd og veiledning, informere om ny teknologi og foreslå forbedringstiltak, noe som igjen kan bidra til å opprettholde et tidsmessing, driftssikkert og ikke minst personsikkert anlegg.

Dette kan gjøres ved å opprette en vedlikeholdsavtale hvor omfang og hyppighet av vedlikehold/kontroll er fastlagt, f.eks. ved sjekklister.