LT Prosjekt : Youngskvartalet AS


Lysteknikk avd Prosjekt har inngått leveranse avtale på elektro arbeider til Veidekkets prosjekt Yongskvartalet AS

Oppdragsgiver: Veidekke

Kunde: Youngskvartalet AS

Oppdrag: Rehab av bygårder + tilbygg på totalt 7000 kvm, kontorer + serveringslokaler mot Youngstorget

Kontraktssum: 12 mill.

Overleveres: Sept 17

Youngskvartalet

 

De tre murgårdene Torggata 13, Youngsgate 7 og Youngsgate 9 ble oppført i perioden 1861 – 1874 og danner i dag et hjørne ut mot Youngstorget. Gårdene skal totalrenoveres og settes i stand med opprinnelige materialer og overflater. Dette innebærer omfattende arbeid, men ved ferdigstillelse vil de fremstå som flotte eksempler på Oslos tidligste murgårdsbebyggelse. Byggene skal huse serveringskonsepter på gateplan og kontorlokaler i de øvrige etasjer.