HMS

HMS er for oss ikke kun et internt anliggende. Vi tilbyr oss også å stille som HMS-koordinator for våre byggherrer. Slik koordinering er et krav etter byggherreforskriften.

Helse

Trivsel på arbeidsplassen er i fokus hos oss. Det er en god investering å jobbe aktivt med trivselsaspektene ved våre medarbeideres hverdag. Medarbeidere som trives får bedre livskvalitet. I tillegg bidrar trivsel til å bedre kvaliteten på arbeidet som utføres.

• Trivsel bidrar til lavere sykefravær.
• Arbeidsplasser med høy trivselsgrad og godt psykososialt arbeidsmiljø har dessuten lettere for å rekruttere nye og holde på eksisterende medarbeidere.

Våre ansatte har full tilgang til bedriftshelsetjeneste og er pålagt årlig helsesjekk.

Miljø og omgivelser

Alt arbeid hos oss skal skje under trygge forhold og på en måte som ivaretar og fremmer helse og sunt arbeidsmiljø.

• Hensyn til miljø og omgivelser er sentralt i alt vårt arbeid.
• Oppfølging av juridiske og andre miljømessige hensyn og krav, er en selvfølge.
• Vi skal gjennomføre all drift uten skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
• Vi er medlem i Grønt Punkt som er en ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Slik tar vi et viktig miljøansvar.

Sikkerhet

Opplæring og kursing er en sentral oppgave hos oss og innpasses i det daglige arbeidet så langt dette lar seg gjøre. I tillegg informerer vi alle medarbeidere om sikkerhetsfilosofien som ligger til grunn for HMS-forskriften og hvor viktig det er å etablere en god sikkerhetskultur. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverket er sentrale elementer i hverdagen.

LT_Datasenter6_03

Neste generasjon datahaller

Som Miljøfyrtårn-bedrift tenker vi alltid på hvilke løsninger vi kan tilby som vil gi høyest mulig miljøgevinst. Flere søker å sette sine servere i sikre rom for å samle alt på ett sted, dette gir en økt miljøgevinst.

Bedrifter og forbrukere blir mer og mer opptatt av å tenke «grønt». De søker alternative energikilder, vurderer «grønne bygg» og passivhus, og forsøker å redusere sine egne Co2-utslipp. Dette kan vi hjelpe dem med.