Slik løser vi prosjektene

Kundens behov

De fleste bedrifter anser sine ”data” for å være selve hjertet i bedriften. Derfor stilles det strenge krav til sikker lagring og drifting av det fysiske IT-miljøet. LT Datasenter bistår med rådgivning, prosjektering, installering, igangsetting og service av sikre dataanlegg.

Vi prosjekterer sammen med kunden for å kunne prosjektere etter faktisk behov. I prosjekteringen tar vi høyde for at kundens behov for datalagring vil øke over tid, samtidig som den tekniske utviklingen går mot mindre plasskrevende enheter. Derfor legger vi opp til at anlegget enkelt kan skaleres både opp og ned når tiden er moden for en justering.

Som en godkjent MILJØFYRTÅRN-bedrift sørger vi for grønne og energieffektive løsninger i takt med de stadig strengere miljøkravene.

data-center-building-icon-cooling--628220

 

Vi kutter ut fordyrende ledd

Ca. 50 % av kostnadene ved å bygge et datasenter er relatert til elektro. Som totalleverandør innen elektro med egne spesialutdannede teknikere, har vi ikke behov for å benytte oss av konsulenter eller underleverandører til installasjoner. Vi handler materiell direkte fra produsenter, slik slipper vi unødvendige og fordyrende mellomledd. Gevinsten vi oppnår kommer kundene våre til gode.

 

LT_Datasenter2_03

LT Datasenter besitter i dag unik erfaring og kompetanse som er opparbeidet gjennom mange år. Mange av leveransene er gjort på anlegg under drift – eller «varme anlegg» som det også kalles. Vi ser ikke bort fra at vi i dag er bransjens best kvalifiserte leverandør innenfor prosjektering, bygging, etablering, igangsetting og service på datarom.

Første steget i prosjekteringen av et datarom er alltid en meget nøye gjennomtenkt krav- og situasjonsanalyse med en påfølgende risikoanalyse. Deretter gir vi et forslag til design av selve anlegget.

Tilbud

Når vi gir et tilbud ser vi alltid lenger enn tilbudskravene. Ved å organisere hele prosessen frem til levering og opplæring med ansvarsfordeling ned til detaljnivå, har vi hele tiden kontroll på tid og kostnader. Slik får ikke kunden noen ubehagelige økonomiske overraskelser under prosjektets gang.

Vår fordel fremfor konkurrentene er at vi har alt i eget hus: prosjektgruppe, tekniske tegnere, dataromteknikere og erfarent servicepersonell.

 

shutterstock_129594371

Høykvalifiserte teknikere som tar ansvar

Vi vektlegger videreutvikling og å bygge kompetanse hos våre ansatte, fremfor å rekruttere eller leie inn spesialkompetanse til nye prosjekter. Slik oppnår vi stabilitet og forutsigbarhet. En slik filosofi motiverer de ansatte og skaper sterk lojalitet til bedriften. Det etablerer ikke minst eierskap til det enkelte prosjekt hos alle involverte.

Intet prosjekt er for stort, intet er for lite!

Vi er alene på markedet for datarom når det gjelder intern kapasitet. Vi har 80 ansatte i bedriften. Dette er en stor fordel for kundene våre hvis det blir nødvendig å forsere fremdriften i et prosjekt. Vi kan da flytte bemanning fra et arbeidsområde til et annet på ekstremt kort tid.

Installatørautorisasjon

LT Datasenter har alle nødvendige autorisasjoner.

Det skaper trygghet av tre grunner:

1) For å opprettholde en autorisasjon pålegger det offentlige bedriften å gjennomføre kurs om nyheter og utvikling innenfor det spesifikke området en autorisasjon gjelder. Dermed kan kunden være sikker på at utførende tekniker er oppdatert og har nødvendige kvalifikasjoner.

2) Hos oss har kunden direkte tilgang til den/de teknikerne som har installert anlegget.

3) Ansvarsretten som kreves fra Plan- og bygningsetaten ligger hos oss, og ikke hos en tilfeldig valgt underleverandør.

Effektive synergier

Som en del av Lysteknikk Elektroentreprenør AS, oppnår LT datasenter viktig synergi ved å ha komplementære tjenester mellom de andre divisjonene: LT Sikkerhet, LT prosjekt og LT Service. I tillegg har selskapet gjennom snart 20-års drift oppnådd svært gode leverandør avtaler. Selskapets medlemskap i El-Proffen er også av betydning.