LT_Datasenter3_03

Vi tilbyr

Tilgjengelighet

Vi er der for kundene våre. Om nødvendig med et profesjonelt vaktsystem 24/7/365. Vårt servicepersonell er drillet på alle situasjoner de kan komme opp i, og vaktstyrken er oppsatt med nødvendig verktøy og utstyr for å oppnå kortest mulig responstid. Dette er faktisk et av våre viktigste satsingsområder, fordi vi ser hvor viktig denne funksjonen er for kundene våre.

Produkter og løsninger

For å kunne gi kundene våre de beste løsningene, må vi ha muligheten til å benytte de beste produktene for å bygge nettopp de beste løsningene. Derfor har vi valgt å være produktuavhengige. Løsningene endrer seg etter produktene som utvikles, kundenes behov og vår erfaring med hva som faktisk fungerer best for den enkelte.

Det er den samme utfordringen vi i LT Datasenter daglig står overfor.

– Hvordan få et tidligere fabrikkområde for en nedlagt mekanisk industri til å bli en nytt levende datasenter.

 – Hvordan puste liv i en nedlagt  lagerbygning eller hvordan bruke en tidligere industri bygning som dynamo i utviklingen av et av storbyens utkantdistrikter.

 – Hvordan forvandle et gammelt rom under jorden mitt i en sentral storby  til en topp moderne datahall.

Hos oss finner du svarene.

LT_Datasenter3_07

Kartlegging

Å finne bedriftens rette sikkerhetsnivå, samt å innføre relevante tiltak, forutsetter at bedriftens interne ressurser og de mange trusselfaktorene er identifisert og kartlagt. Først når vi har gjennomført en grundig analyse av bedriftens styrker, svakheter og utfordringer med datasikkerhet, kan vi foreslå tiltak som styrker sikkerheten og bedrer oppetiden.

Hovedtavler

LT Datasenter prosjekterer, leverer og installerer høy- og lavspenningstavler i ulike størrelser. Vi samarbeider med ledende leverandører av strømtavler, noe som sikrer riktige løsninger og god kvalitet.

LT_Datasenter3_15

Generatorer

LT Datasenter utfører installasjoner av generatorer i ulike størrelser og opp til 10.000 kVA.

Reserveenergi blir brukt hvor det er behov for strømforsyning dersom problemer oppstår eller behov for ekstraordinær kapasitet ved spesielle infrastruktur installasjoner. Vi har løsninger som sørger for en opprettholdelse av driften ved strømbrudd. LT Datasenter har med seg lang tradisjon for å løse spesielle oppdrag for mange ulike type kunder, og vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder.

Vi fokuserer på å levere reserveenergi med stor vekt på miljø, økonomi og fleksibilitet.

UPS

LT Datasenter har lang erfaring med å jobbe med ledende leveradører av UPS, og kan levere alt fra små til store og omfattende 3-fas-aggregat i størrelsen 5.000 VA og over.

 

LT_Datasenter3_11Energieffektive løsninger

Vi tar utgangspunkt i de individuelle krav, behov og forutsetninger kundene har, og tilpasser og skreddersyr en løsning som omfatter alt eller kun deler av totaltilbudet vårt. Energieffektive og sikre løsninger er hele tiden et klart mål.

Dette er et kvalitetsområde som vi i LT Datasenter har svært lang erfaring med, og vi kan vise til mange suksesser.

LT_Datasenter3_18

LT_Datasenter3_21

Vi tilbyr vakttjenester 24/7

Varsling- og alarmsystemer

Tidlig varsling skaper tryggere og sikrere datasentre.

Et varslings- eller alarmsystem er en rimelig garanti som forebygger driftsstopp eller annen skade på programmer og utstyr. LT Datasenter leverer og installerer ulike typer varslings- og alarmsystemer.

Driftsalarm

Givere for temperatur, fuktighet, UPS og reservekraftgeneratorer kan kobles til driftsalarmen. Det hele kan igjen knyttes opp mot en alarmsentral og servicebedriften til kunden eller hos LT Datasenter.

Brannalarm og røykdeteksjon

Et aspirerende røykvarslingssystem er derfor den beste beskyttelse mot langsomt voksende branner. De oppdager den minste forandring i luften og gir tidlig varsling, slik at det kan kontrolleres hva som er feil og gi mulighet til å avverge en katastrofe.

Ferdigstillelse

Når et datasenter er ferdig bygget eller oppgradert vil vi utføre tester for sikre at alle komponenter og installasjoner fungerer som planlagt.

Alle får en grundig gjennomgang av anlegget og full opplæring innenfor den enkeltes bruks- og ansvarsområder.
FDV-dokumenter blir overlevert til kunden ved ferdigstillelse.

Totalleverandør av Datarom

LT Datasenter er totalleverandør av nøkkelferdige og energieffektive datasentre. Som totalleverandør påtar vi oss alle steg fra prosjektering helt frem til nøkkelferdig datasenter, samt påfølgende service. LT Datasenter kan håndtere avanserte entreprenøroppgaver med mange ulike kompetansegrupper involvert.

Vi har egne dataromteknikere, tekniske tegnere, dataromdesignere og andre spesialister. Denne unike fordelen betyr trygghet for de av kundene som velger våre tjenester.

Nøkkelferdige løsninger

LT Datasenter tilbyr helhetsløsninger innen datarom. Vi bygger nye og oppgraderer gamle datarom til å bli sikre og avanserte datasentre.

Som totalleverandør påtar vi oss også ansvar for det fysiske miljøet i forhold til den ytre beskyttelsen som gulv, vegger, isolasjon og tak, samt innredning som elforsyning, klimaet og ulike beskyttelses- og sikkerhetssystemer. Vi bygger også EMP-bur (Elektro Magnetisk Puls) for de kunder som har behov for dette. Vi er stolte av å ha to komplette EMP-bur for nødnettet i Norge.

Fra A til Å

Som totalentreprenør er vår forretningsfilosofi at vi skal møte alle virksomheters krav til sikkerhetsnivå og tilgjengelighet. Vi kan prosjektere, installere, etablere, utstyre og drifte IT-miljøer. Dette krever meget nøyaktig vurdering av de behov og krav kundene har. Det å sette seg inn i hver enkelt kundes behov for datalagring, er en forutsetning for å kunne skape det sikkerhetsnivået bedriften trenger. Alt skal være helt riktig tilpasset.

Når man har blitt enige om nivået på sikkerheten, er det klart for å sette i gang med prosjekteringen, og å få designet en tilpasset løsning. Kombinasjonen av det siste innen teknologiske nyvinninger sammen med våre praktiske erfaringer gir alltid kunden den beste løsningen. Våre meget dyktige prosjektledere og teknikere gjennomfører både bygging og drift, noe som innebærer at alle ledd i kjeden blir like sterk.

Sterke leverandører

Vi gjør våre innkjøp direkte fra produsenter og samarbeider godt med ledende leverandører innen strømtavler, presisjonskjøling, UPS, reservestrøm, vern og sikkerhet. Vi kan garantere produkter med høy kvalitet.

LT_Datasenter6_26

Modulbaserte datarom

Datarommet  har løsninger for strømforsyning og datakommunikasjon samt miljøkontroller som luftkjøling, brannundertrykkelse og andre sikkerhetsenheter.

Formålet med skallsikring er å beskytte virksomheten mot tap, skade, tyveri eller kompromittering av verdier, men også forstyrrelser av virksomhetens aktiviteter.

Å sikre et areal mot f. eks brann, vann, innbrudd eller andre fysiske trusler krever spesielle tiltak.

 Enkelte tiltak som f. eks innbruddssikring av adkomstvei er enkle å forstå og å implementere, mens andre tiltak som f. eks å beskytte seg mot konsekvensene av indirekte brann er mer komplekse.

Felles for all skallsikring er at den totale sikkerheten aldri blir bedre enn det svakeste leddet. Dette blir lett å se om man i et bomberom f. eks kun setter inn en vanlig usikret tredør eller om man har usikrede vinduer i serverrommet.

Disse vil nedgradere hele rommet selv om resten av arealet er svært godt sikret. Hovedprinsippet for skallsikring blir derfor å se hele skallet under ett og sørge for at ingen delelementer bidra til at sikkerheten i totalskallet blir forringet.

modusec

EMP-bur

1. EMP

EMP (elektromagnetisk puls) kan skapes «naturlig» av f.eks. lyn, solstormer o.l. eller av elektroniske «generatorer». Elektromagnetiske pulser kan indusere støy i elektroniske enheter (forstyrrelse), skape temporære avbrudd eller fysisk ødelegge elektronikk eller datasystemer.

2. Beskyttelse

Det finnes flere løsninger og produkter for beskyttelse av følsom elektronikk og datasystemer mot elektromagnetiske felter eller pulser, HPM (High Power Microwave) og innen det nært beslektede området «Beskyttelse av informasjon» (Tempest). For å oppnå ønsket beskyttelse og sikkerhet mot alle typer av EMP er heldekkende skjermrom løsningen. Skjermrom gir beskyttelse av elektronisk utstyr mot elektromagnetiske forstyrrelser og påvirkning fra omgivelsene.

3. Skjermrom

Modulære skjermrom er en praktisk og kostnadseffektiv måte å utføre skjerming på når en ønsker høy skjerming over et stort frekvensområde. Disse modulære skjermrommene bygges som et rom i rommet og kan tilpasses til både nye og eksisterende bygninger. Ved å bruke modulære systemer vil en minimere plagen med støv o.l. underveis. Modulære skjermrom er lett å demontere og settes opp igjen uten stor grad av svekkelse av dempingsegenskapene. Det kan enkelt utvides i ettertid.

4. EMP Shielded Modulare Rom

Electromagnetic Pulse Protection  skjermrom er tilpasset de krav som stilles til skjermede installasjoner generelt i Norge. Slike krav kan være egendefinerte eller definert av statlige eller faglige myndigheter (NVE o.a.).

emp