Hvordan løser vi prosjektene

Kundens behov

De fleste bedrifter anser deres ”data” for selve hjertet i bedriften. Dette setter krav til sikker lagring og drifting av det fysiske IT-miljøet. Lysteknikk bistår med rådgivning, prosjektering, installering og service av sikre dataanlegg.

Vi starter våre prosjekter i samråd med kunden for å kunne prosjektere etter faktisk behov. Videre tar vi høyde for at kundens behov for mengde datalagring vil øke over tid, med dette som utgangspunkt legger vi opp til at anlegget enkelt kan skaleres når tiden er moden.

Som en godkjent MILJØFYRTÅRN bedrift sørger vi for grønne og energieffektive løsninger i takt med de økende kravene innen miljø.

prosjekt-1

Design og Produksjon

Behovs/risikoanalyse

Vi utarbeider og beslutter i samråd med kunden hvilket nivå man skal velge. Videre påser vi at installasjonene står i forhold til hverandre. Dette er en viktig prosess for å gjøre de riktige invest- eringene, og for å få maksimalt igjen i forhold til investert kapital.

Beslutningsplaner

Er å anse som levende dokumenter hvor kunden selv kan følge med gjennom hele prosessen.

Prosjektering

Skisser samt arbeidstegninger i henhold til beslutningsplanene.

Installering

I henhold til vår HMS og kvalitetsplaner/internkontroll

Endring/avviksoppfølging

Blir registrert på egne lister med samlelister slik at kunden er oppdatert på økonomi og løsninger.

FDV/overlevering

Forvaltning drift- og vedlikeholds instruks dokumenteres på en måte som gjør at kunden enkelt kan forvalte anlegget som er overlevert. Reservedelslister og annen dokumentasjon finnes i oversiktlige programmer, det er en web basert tjeneste og nås gjennom vår nettside når kunden har fått tildelt brukernavn og passord.

SLA (Service Level Agreement)

Servicegrad og oppbygging av dette gjøres sammen med kunde avhengig av hva de selv skal stå ansvarlige for. Vi kan tilby full service inklusive driftsovervåking med responstid på inntil 30 min. Årsplan for service og vedlikehold utarbeides. Den utføres som regel 2 ganger pr. år, på sommer- og vinterstid.

Organisering av insident håndtering

Avhengig av driftsrutiner og ansvar lager vi sammen med kunden en oversikt over forskjellige potensielle insidenter med løsninger på hvordan og hvem som skal håndtere krisene.

prosjekt-4

Høkvalifiserte og ansvarsbevisste teknikere

Vi vektlegger videreutvikling og kompetanseoverføring til våre ansatte fremfor å rekruttere, eller leie inn spesialkompetanse ved inngåelse av nye prosjekter. Med dette oppnår vi ønsket stabilitet og forutsigbarhet. Dette motiverer de ansatte og skaper sterk lojalitet til bedriften. Det bidrar også til å etablere eierskap til det enkelte prosjekt. Våre teknikere tar godt vare på alle ressurser, og de jobber effektivt og i henhold til fremdriftsplan. Vi tar vare på våre ansatte og utdanner i egen bedrift. Dette medfører en sterk lojalitet til bedriften som igjen styrker vår bedriftskultur.

 

Installatør autorisasjon

Det er viktig og av stor betydning for våre oppdragsgivere at Lysteknikk har nødvendige autorisasjoner. Det skaper trygghet av tre grunner:

1) For å opprettholde en autorisasjon pålegges bedriften fra det offentlige å gjennomføre kurs som omhandler nyheter og utvikling innenfor det spesifikke området en autorisasjon gjelder. På den måten kan kunden være sikker på at utførende tekniker har nødvendige kvalifikasjoner.

2) Hos oss har kunden tilgang til den/de teknikerne som har installert anlegget.

3) Ansvarsretten som kreves fra Plan- og bygningsetaten ligger hos oss, og ikke hos en tilfeldig valgt underleverandør..

Effektive synergier

Som en del av Lysteknikk Elektroentreprenør AS, oppnår LT datasenter viktig synergi ved å ha komplementære tjenester mellom de andre divisjonene: LT Sikkerhet, LT prosjekt og LT Service. I tillegg har selskapet gjennom snart 20-års drift oppnådd svært gode leverandør avtaler. Selskapets medlemskap i El-Proffen er også av betydning.

Referanse bygg

Lysaker torg 45, kontorbygg

Kontorbygg på 15.000 kvadrat meter. Utomhus belysning.

prosjekt-5

Nydalsveien 16-26: næringsbygg og leilighetsarealer.

Det første byggetrinnet ble ferdig høsten 2012.

prosjekt-6

Kolben kulturhus

Full installasjon: svak strøm og sterk strøm. Eget prosjekt.

prosjekt-7

Kolbotn torg

Kjøpesenter, parkeringshus, og 100 leiligheter: 75.000 kvadrat meter.

prosjekt-8

Telenor bygget på Fornebu

Kunst prosjekt, med Jenny Holstner. 85 meter langt LED skilt.

prosjekt-9