Sentralbord: 23 24 29 00
24/7 døgnvakt: 48 00 00 49

LT-datasenter

LT Datasenter er og skal være en aktiv partner for kundene sine, og tilby tidsriktige og kostnadseffektive dataromløsninger tilpasset den enkelte kundes forutsetninger og ressurser.

Tjenester

Kjøling
Reservekraft
Overvåking
Fiber datasenter

Om LT-datasenter

LT Datasenter er og skal være en aktiv partner for kundene sine, og tilby tidsriktige og kostnadseffektive dataromløsninger tilpasset den enkelte kundes forutsetninger og ressurser. Siden vi har en svært stabil arbeidsstokk, kan vi gi kundene våre den fantastiske opplevelsen at det er samme personer som etablerte datasenteret som siden tar seg av service og vedlikehold. År etter år. Kontinuitet er noe sjeldent i vår verden, der karrierehopping og kompetanseshopping er velkjente begreper. Vi satser heller på at egne krefter skal være med oss hele veien, og gir dem derfor muligheter de bare kan drømme om andre steder.

Noen sier de tenker holistisk om kropp og psyke. Vi gjør det samme om datarom og det datarommet skal gjøre for og i en bedrift. Ved å ha alle fagressurser i egen bedrift, kan vi prosjektere, tegne, bygge, innrede og installere, teste og lære opp kundens folk i bruken av et nytt datarom.

Dagens situasjon

I 2006 ble det lagret 161 milliarder gigabytes, i 2010 steg dette tallet til 988 milliarder gigabytes. Fra 2010 til 2020 vil dette tallet 30-dobles.

Behovet for datalagring dobles hver 12. måned. Fra 2000 til 2011 steg antall internettbrukere fra 360 millioner til 2,1 milliarder.

For dagens bedrifter er fleksibilitet et nøkkelord. Flere og flere velger co-location for lagring av sine data. Videotrafikken på mobil er allerede større enn tele- og mobildata i det mobile nettet.

Ca. 10 % av verdens energiforbruk brukes til å drifte servere og annet IT utstyr. Datahaller alene står for 2 % av verdens Co2-utslipp. (Kilde: International Data Corporation).

Kompetanse

LT Datasenters fremste styrke er våre ansatte. Våre medarbeidere har mange års erfaring fra bransjen og bedriften. Nøkkelord for våre medarbeidere er ansvar, engasjement, vilje og det å være dedikert. Legger vi til spesialkompetanse, er listen bortimot komplett.

Markedet må møte nye og økte krav til fysisk, teknisk og logisk sikkerhet. Rene datainnbrudd og ondsinnet hacking stiller stadig strengere krav til sikkerhetsskallene i datarommene – enten de er virtuelle eller praktiske på stedet.

Du kan være trygg på at vi i LT Datasenter alltid er oppdatert på det siste innen sikkerhet.

Løsninger

Kundens behov
De fleste bedrifter anser sine ”data” for å være selve hjertet i bedriften. Derfor stilles det strenge krav til sikker lagring og drifting av det fysiske IT-miljøet. LT Datasenter bistår med rådgivning, prosjektering, installering, igangsetting og service av sikre dataanlegg.

Vi prosjekterer sammen med kunden for å kunne prosjektere etter faktisk behov. I prosjekteringen tar vi høyde for at kundens behov for datalagring vil øke over tid, samtidig som den tekniske utviklingen går mot mindre plasskrevende enheter. Derfor legger vi opp til at anlegget enkelt kan skaleres både opp og ned når tiden er moden for en justering.

Som en godkjent MILJØFYRTÅRN-bedrift sørger vi for grønne og energieffektive løsninger i takt med de stadig strengere miljøkravene.
Vi kutter ut fordyrende ledd
Ca. 50 % av kostnadene ved å bygge et datasenter er relatert til elektro. Som totalleverandør innen elektro med egne spesialutdannede teknikere, har vi ikke behov for å benytte oss av konsulenter eller underleverandører til installasjoner. Vi handler materiell direkte fra produsenter, slik slipper vi unødvendige og fordyrende mellomledd. Gevinsten vi oppnår kommer kundene våre til gode.

LT Datasenter besitter i dag unik erfaring og kompetanse som er opparbeidet gjennom mange år. Mange av leveransene er gjort på anlegg under drift – eller «varme anlegg» som det også kalles. Vi ser ikke bort fra at vi i dag er bransjens best kvalifiserte leverandør innenfor prosjektering, bygging, etablering, igangsetting og service på datarom.

Første steget i prosjekteringen av et datarom er alltid en meget nøye gjennomtenkt krav- og situasjonsanalyse med en påfølgende risikoanalyse. Deretter gir vi et forslag til design av selve anlegget.
Tilbud
Når vi gir et tilbud ser vi alltid lenger enn tilbudskravene. Ved å organisere hele prosessen frem til levering og opplæring med ansvarsfordeling ned til detaljnivå, har vi hele tiden kontroll på tid og kostnader. Slik får ikke kunden noen ubehagelige økonomiske overraskelser under prosjektets gang.

Vår fordel fremfor konkurrentene er at vi har alt i eget hus: prosjektgruppe, tekniske tegnere, dataromteknikere og erfarent servicepersonell.
Høykvalifiserte teknikere som tar ansvar
Vi vektlegger videreutvikling og å bygge kompetanse hos våre ansatte, fremfor å rekruttere eller leie inn spesialkompetanse til nye prosjekter. Slik oppnår vi stabilitet og forutsigbarhet. En slik filosofi motiverer de ansatte og skaper sterk lojalitet til bedriften. Det etablerer ikke minst eierskap til det enkelte prosjekt hos alle involverte.

Intet prosjekt er for stort, intet er for lite!

Vi er alene på markedet for datarom når det gjelder intern kapasitet. Vi har 80 ansatte i bedriften. Dette er en stor fordel for kundene våre hvis det blir nødvendig å forsere fremdriften i et prosjekt. Vi kan da flytte bemanning fra et arbeidsområde til et annet på ekstremt kort tid.

Vi tilbyr

Tilgjengelighet
Vi er der for kundene våre. Om nødvendig med et profesjonelt vaktsystem 24/7/365. Vårt servicepersonell er drillet på alle situasjoner de kan komme opp i, og vaktstyrken er oppsatt med nødvendig verktøy og utstyr for å oppnå kortest mulig responstid. Dette er faktisk et av våre viktigste satsingsområder, fordi vi ser hvor viktig denne funksjonen er for kundene våre.

Produkter og løsninger

For å kunne gi kundene våre de beste løsningene, må vi ha muligheten til å benytte de beste produktene for å bygge nettopp de beste løsningene. Derfor har vi valgt å være produktuavhengige. Løsningene endrer seg etter produktene som utvikles, kundenes behov og vår erfaring med hva som faktisk fungerer best for den enkelte.

Det er den samme utfordringen vi i LT Datasenter daglig står overfor.

– Hvordan få et tidligere fabrikkområde for en nedlagt mekanisk industri til å bli en nytt levende datasenter.

– Hvordan puste liv i en nedlagt lagerbygning eller hvordan bruke en tidligere industri bygning som dynamo i utviklingen av et av storbyens utkantdistrikter.

– Hvordan forvandle et gammelt rom under jorden mitt i en sentral storby til en topp moderne datahall.

Hos oss finner du svarene.
Kartlegging
Å finne bedriftens rette sikkerhetsnivå, samt å innføre relevante tiltak, forutsetter at bedriftens interne ressurser og de mange trusselfaktorene er identifisert og kartlagt. Først når vi har gjennomført en grundig analyse av bedriftens styrker, svakheter og utfordringer med datasikkerhet, kan vi foreslå tiltak som styrker sikkerheten og bedrer oppetiden.
Hovedtavler
LT Datasenter prosjekterer, leverer og installerer høy- og lavspenningstavler i ulike størrelser. Vi samarbeider med ledende leverandører av strømtavler, noe som sikrer riktige løsninger og god kvalitet.
Generatorer
LT Datasenter utfører installasjoner av generatorer i ulike størrelser og opp til 10.000 kVA.

Reserveenergi blir brukt hvor det er behov for strømforsyning dersom problemer oppstår eller behov for ekstraordinær kapasitet ved spesielle infrastruktur installasjoner. Vi har løsninger som sørger for en opprettholdelse av driften ved strømbrudd. LT Datasenter har med seg lang tradisjon for å løse spesielle oppdrag for mange ulike type kunder, og vi kan i dag vise til mange fornøyde kunder.

Vi fokuserer på å levere reserveenergi med stor vekt på miljø, økonomi og fleksibilitet.
UPS
LT Datasenter har lang erfaring med å jobbe med ledende leveradører av UPS, og kan levere alt fra små til store og omfattende 3-fas-aggregat i størrelsen 5.000 VA og over.
Energieffektive løsninger
Vi tar utgangspunkt i de individuelle krav, behov og forutsetninger kundene har, og tilpasser og skreddersyr en løsning som omfatter alt eller kun deler av totaltilbudet vårt. Energieffektive og sikre løsninger er hele tiden et klart mål.

Dette er et kvalitetsområde som vi i LT Datasenter har svært lang erfaring med, og vi kan vise til mange suksesser.
Varsling- og alarmsystemer
Tidlig varsling skaper tryggere og sikrere datasentre.

Et varslings- eller alarmsystem er en rimelig garanti som forebygger driftsstopp eller annen skade på programmer og utstyr. LT Datasenter leverer og installerer ulike typer varslings- og alarmsystemer.
Driftsalarm
Givere for temperatur, fuktighet, UPS og reservekraftgeneratorer kan kobles til driftsalarmen. Det hele kan igjen knyttes opp mot en alarmsentral og servicebedriften til kunden eller hos LT Datasenter.
Brannalarm og røykdeteksjon
Et aspirerende røykvarslingssystem er derfor den beste beskyttelse mot langsomt voksende branner. De oppdager den minste forandring i luften og gir tidlig varsling, slik at det kan kontrolleres hva som er feil og gi mulighet til å avverge en katastrofe.
Ferdigstillelse
Når et datasenter er ferdig bygget eller oppgradert vil vi utføre tester for sikre at alle komponenter og installasjoner fungerer som planlagt.

Alle får en grundig gjennomgang av anlegget og full opplæring innenfor den enkeltes bruks- og ansvarsområder.
FDV-dokumenter blir overlevert til kunden ved ferdigstillelse.

Totalleverandør av datarom

LT Datasenter er totalleverandør av nøkkelferdige og energieffektive datasentre. Som totalleverandør påtar vi oss alle steg fra prosjektering helt frem til nøkkelferdig datasenter, samt påfølgende service. LT Datasenter kan håndtere avanserte entreprenøroppgaver med mange ulike kompetansegrupper involvert.

Vi har egne dataromteknikere, tekniske tegnere, dataromdesignere og andre spesialister. Denne unike fordelen betyr trygghet for de av kundene som velger våre tjenester.
Nøkkelferdige løsninger
LT Datasenter tilbyr helhetsløsninger innen datarom. Vi bygger nye og oppgraderer gamle datarom til å bli sikre og avanserte datasentre.

Som totalleverandør påtar vi oss også ansvar for det fysiske miljøet i forhold til den ytre beskyttelsen som gulv, vegger, isolasjon og tak, samt innredning som elforsyning, klimaet og ulike beskyttelses- og sikkerhetssystemer. Vi bygger også EMP-bur (Elektro Magnetisk Puls) for de kunder som har behov for dette. Vi er stolte av å ha to komplette EMP-bur for nødnettet i Norge.
Fra A til Å
Som totalentreprenør er vår forretningsfilosofi at vi skal møte alle virksomheters krav til sikkerhetsnivå og tilgjengelighet. Vi kan prosjektere, installere, etablere, utstyre og drifte IT-miljøer. Dette krever meget nøyaktig vurdering av de behov og krav kundene har. Det å sette seg inn i hver enkelt kundes behov for datalagring, er en forutsetning for å kunne skape det sikkerhetsnivået bedriften trenger. Alt skal være helt riktig tilpasset.

Når man har blitt enige om nivået på sikkerheten, er det klart for å sette i gang med prosjekteringen, og å få designet en tilpasset løsning. Kombinasjonen av det siste innen teknologiske nyvinninger sammen med våre praktiske erfaringer gir alltid kunden den beste løsningen. Våre meget dyktige prosjektledere og teknikere gjennomfører både bygging og drift, noe som innebærer at alle ledd i kjeden blir like sterk.
Sterke leverandører
Vi gjør våre innkjøp direkte fra produsenter og samarbeider godt med ledende leverandører innen strømtavler, presisjonskjøling, UPS, reservestrøm, vern og sikkerhet. Vi kan garantere produkter med høy kvalitet.

Modulbaserte datarom

Datarommet har løsninger for strømforsyning og datakommunikasjon samt miljøkontroller som luftkjøling, brannundertrykkelse og andre sikkerhetsenheter.

Formålet med skallsikring er å beskytte virksomheten mot tap, skade, tyveri eller kompromittering av verdier, men også forstyrrelser av virksomhetens aktiviteter.

Å sikre et areal mot f. eks brann, vann, innbrudd eller andre fysiske trusler krever spesielle tiltak.

Enkelte tiltak som f. eks innbruddssikring av adkomstvei er enkle å forstå og å implementere, mens andre tiltak som f. eks å beskytte seg mot konsekvensene av indirekte brann er mer komplekse.

Felles for all skallsikring er at den totale sikkerheten aldri blir bedre enn det svakeste leddet. Dette blir lett å se om man i et bomberom f. eks kun setter inn en vanlig usikret tredør eller om man har usikrede vinduer i serverrommet.

Disse vil nedgradere hele rommet selv om resten av arealet er svært godt sikret. Hovedprinsippet for skallsikring blir derfor å se hele skallet under ett og sørge for at ingen delelementer bidra til at sikkerheten i totalskallet blir forringet.

EMP-bur

EMP
EMP (elektromagnetisk puls) kan skapes «naturlig» av f.eks. lyn, solstormer o.l. eller av elektroniske «generatorer». Elektromagnetiske pulser kan indusere støy i elektroniske enheter (forstyrrelse), skape temporære avbrudd eller fysisk ødelegge elektronikk eller datasystemer.
Beskyttelse
Det finnes flere løsninger og produkter for beskyttelse av følsom elektronikk og datasystemer mot elektromagnetiske felter eller pulser, HPM (High Power Microwave) og innen det nært beslektede området «Beskyttelse av informasjon» (Tempest). For å oppnå ønsket beskyttelse og sikkerhet mot alle typer av EMP er heldekkende skjermrom løsningen. Skjermrom gir beskyttelse av elektronisk utstyr mot elektromagnetiske forstyrrelser og påvirkning fra omgivelsene.
Skjermrom
Modulære skjermrom er en praktisk og kostnadseffektiv måte å utføre skjerming på når en ønsker høy skjerming over et stort frekvensområde. Disse modulære skjermrommene bygges som et rom i rommet og kan tilpasses til både nye og eksisterende bygninger. Ved å bruke modulære systemer vil en minimere plagen med støv o.l. underveis. Modulære skjermrom er lett å demontere og settes opp igjen uten stor grad av svekkelse av dempingsegenskapene. Det kan enkelt utvides i ettertid.
EMP Shielded Modulare Rom
Electromagnetic Pulse Protection skjermrom er tilpasset de krav som stilles til skjermede installasjoner generelt i Norge. Slike krav kan være egendefinerte eller definert av statlige eller faglige myndigheter (NVE o.a.).
HMS
HMS er for oss ikke kun et internt anliggende. Vi tilbyr oss også å stille som HMS-koordinator for våre byggherrer. Slik koordinering er et krav etter byggherreforskriften.
HELSE
Trivsel på arbeidsplassen er i fokus hos oss. Det er en god investering å jobbe aktivt med trivselsaspektene ved våre medarbeideres hverdag. Medarbeidere som trives får bedre livskvalitet. I tillegg bidrar trivsel til å bedre kvaliteten på arbeidet som utføres.

• Trivsel bidrar til lavere sykefravær.
• Arbeidsplasser med høy trivselsgrad og godt psykososialt arbeidsmiljø har dessuten lettere for å rekruttere nye og holde på eksisterende medarbeidere.

Våre ansatte har full tilgang til bedriftshelsetjeneste og er pålagt årlig helsesjekk.
Miljø og omgivelser
Alt arbeid hos oss skal skje under trygge forhold og på en måte som ivaretar og fremmer helse og sunt arbeidsmiljø.

• Hensyn til miljø og omgivelser er sentralt i alt vårt arbeid.
• Oppfølging av juridiske og andre miljømessige hensyn og krav, er en selvfølge.
• Vi skal gjennomføre all drift uten skade på mennesker, miljø og materielle verdier.
• Vi er medlem i Grønt Punkt som er en ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall. Slik tar vi et viktig miljøansvar.
Sikkerhet
Opplæring og kursing er en sentral oppgave hos oss og innpasses i det daglige arbeidet så langt dette lar seg gjøre. I tillegg informerer vi alle medarbeidere om sikkerhetsfilosofien som ligger til grunn for HMS-forskriften og hvor viktig det er å etablere en god sikkerhetskultur. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverket er sentrale elementer i hverdagen.

Serviceavtale

Det hjelper lite å bygge verdens beste datarom, om ikke oppfølgingen i form av service og vedlikehold er like bra. Nettopp derfor har vi gjort service og vedlikehold til et satsningsområde for LT Datasenter. God service og vedlikehold er en rimelig forsikring for sikker drift og mot svindyre avbrudd.

Fordelen med å være kunde hos LT Datasenter, er at de som sørger for at datarommet ditt fungerer optimalt, er de samme som var med på å installere det. Siden vi har en satsing på interne opprykk i stedet for å «shoppe» kompetanse, har vi en stabil og motivert gjeng med dataromteknikere. De er faktisk så dedikerte at de til tider går ut over både stillingsbeskrivelse og faste arbeidstider om de aner ugler i mosen i et prosjekt vi har vært engasjert i.

Ettersom alle bedrifters behov er unike, skreddersyr vi en pakkeløsning for service og vedlikehold til hver enkelt kunde, tilpasset de behov og ønsker kunden måtte ha.

I dag har kundene våre etablert ca. 300 små og store serviceavtaler med oss. Blant dem finner du navn som Skatteetaten, Basefarm, Sporveien og Digiplex.

Vi ønsker å bli best i Norge på service og vedlikehold. Det er mer enn et ønske; internt er det faktisk et løfte.

Referanser

Kontakt oss

Kontaktskjema
Lysteknikk Elektroentreprenør AS ble etablert i 1994. Selskapet har som formål å være totalleverandør av elektroarbeid på det norske markedet, noe som vi har lykkes godt med.

Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Totalleverandør av elektroarbeid og datasentre.
En del av
Aktuelt
LT-Prosjekt: Hvor sikkert er el-anlegget ditt?
El-Sjekken: Bruker du skjøteledninger?

Copyright © 2024. Lysteknikk Elektroentreprenør AS . All rights reserved.