Sentralbord: 23 24 29 00
24/7 døgnvakt: 48 00 00 49

LT-prosjekt

Vi tilbyr totalleveranse på det elektrotekniske anlegget inkludert tele og data. Det betyr at dere får alt du trenger på ett sted, noe som gjør jobben enklere for dere, og mer interessant for oss.

Tjenester

Elektro næring

Om LT-prosjekt

Hvorfor oss?

Vi tilbyr totalleveranse på det elektrotekniske anlegget inkludert tele og data. Det betyr at dere får alt du trenger på ett sted, noe som gjør jobben enklere for dere, og mer interessant for oss. Tanken vår er at vi skal være våkne og litt lure, og våge å tenke annerledes hvis det trengs. Målet er å komme opp med løsninger som både er intelligente og kreative. I tillegg er det viktig for oss at dere er fornøyd med tempoet og gjennomføringen.

Det er kanskje grunnen til at Lysteknikk også har ord på seg for å levere raskt og effektivt. Summert opp med 25 års erfaring, tørr vi beskjedent påstå at dere stiller sterkt når dere velger Lysteknikk.
Våre ansatte
Er vår største styrke og vi har en sterk tradisjon for intern rekruttering til lederstillinger. Slik sikrer vi at ansatte på alle nivåer har kompetanse og relevant erfaring innen våre fagfelt. Vi arbeider kontinuerlig med videreutdanning og sertifisering av våre teknikkere for å holde tritt med den tekniske utviklingen i bransjen.
Lang erfaring og fagkunnskap
I første divisjon gir oss kraft og gjennomføringsevne for de store prosjektene. Etter snart 20-års vellykket drift erfarer vi at selskapet foretrekkes som samarbeidspartner av kunder, så vel som av leverandører. Dette er vi stolte av!
En fleksibel og smidig organisasjon
Og tilpasser oss enkelt de behov kunden har til oss som leverandør. Vi har stor kapasitet i forhold til oppdragsmengde, og baserer oss på innleide mannskaper for å bistå ved de største prosjektene. Slik sikrer vi en forutsigbar arbeidsplass for våre faste ansatte, og har aldri permittert ansatte som følge av konjunktursvingninger. Vi benytter alltid egne baser, som ivaretar Lysteknikk.
Vi leverer installasjoner til avtalt tid og med en høy kvalitet
Én kontaktperson. Når dere har opprettet en kontakt hos oss, får dere kun ett menneske å forholde dere til. Tanken bak dette, er å gjøre kommunikasjonen enda smidigere både for dere og for oss.
Forretningside
Vår forretningside er at vi skal levere varer og tjenester i takt med bransjens tekniske utvikling med fokus på kvalitet, sikkerhet og økonomisk besparelse. Vi ønsker et langvarig forhold til våre kunder, for et gjensidig og lønnsomt samarbeid.

Referanseprosjekter

Hvordan løser vi prosjektene?

Kundens behov
De fleste bedrifter anser deres ”data” for selve hjertet i bedriften. Dette setter krav til sikker lagring og drifting av det fysiske IT-miljøet. Lysteknikk bistår med rådgivning, prosjektering, installering og service av sikre dataanlegg.

Vi starter våre prosjekter i samråd med kunden for å kunne prosjektere etter faktisk behov. Videre tar vi høyde for at kundens behov for mengde datalagring vil øke over tid, med dette som utgangspunkt legger vi opp til at anlegget enkelt kan skaleres når tiden er moden.

Som en godkjent MILJØFYRTÅRN bedrift sørger vi for grønne og energieffektive løsninger i takt med de økende kravene innen miljø.

Design og produksjon

Behovs/risikoanalyse
Vi utarbeider og beslutter i samråd med kunden hvilket nivå man skal velge. Videre påser vi at installasjonene står i forhold til hverandre. Dette er en viktig prosess for å gjøre de riktige invest- eringene, og for å få maksimalt igjen i forhold til investert kapital.
Beslutningsplaner
Er å anse som levende dokumenter hvor kunden selv kan følge med gjennom hele prosessen.
Prosjektering
Skisser samt arbeidstegninger i henhold til beslutningsplanene.
Installering
I henhold til vår HMS og kvalitetsplaner/internkontroll
Endring/avviksoppfølging
Blir registrert på egne lister med samlelister slik at kunden er oppdatert på økonomi og løsninger.
FDV/overlevering
Forvaltning drift- og vedlikeholds instruks dokumenteres på en måte som gjør at kunden enkelt kan forvalte anlegget som er overlevert. Reservedelslister og annen dokumentasjon finnes i oversiktlige programmer, det er en web basert tjeneste og nås gjennom vår nettside når kunden har fått tildelt brukernavn og passord.
SLA (Service Level Agreement)
Servicegrad og oppbygging av dette gjøres sammen med kunde avhengig av hva de selv skal stå ansvarlige for. Vi kan tilby full service inklusive driftsovervåking med responstid på inntil 30 min. Årsplan for service og vedlikehold utarbeides. Den utføres som regel 2 ganger pr. år, på sommer- og vinterstid.
Organisering av insident håndtering
Avhengig av driftsrutiner og ansvar lager vi sammen med kunden en oversikt over forskjellige potensielle insidenter med løsninger på hvordan og hvem som skal håndtere krisene.

Høkvalifiserte og ansvarsbevisste teknikere

Vi vektlegger videreutvikling og kompetanseoverføring til våre ansatte fremfor å rekruttere, eller leie inn spesialkompetanse ved inngåelse av nye prosjekter. Med dette oppnår vi ønsket stabilitet og forutsigbarhet. Dette motiverer de ansatte og skaper sterk lojalitet til bedriften. Det bidrar også til å etablere eierskap til det enkelte prosjekt. Våre teknikere tar godt vare på alle ressurser, og de jobber effektivt og i henhold til fremdriftsplan. Vi tar vare på våre ansatte og utdanner i egen bedrift. Dette medfører en sterk lojalitet til bedriften som igjen styrker vår bedriftskultur.
Installatør autorisasjon
Det er viktig og av stor betydning for våre oppdragsgivere at Lysteknikk har nødvendige autorisasjoner. Det skaper trygghet av tre grunner:

1) For å opprettholde en autorisasjon pålegges bedriften fra det offentlige å gjennomføre kurs som omhandler nyheter og utvikling innenfor det spesifikke området en autorisasjon gjelder. På den måten kan kunden være sikker på at utførende tekniker har nødvendige kvalifikasjoner.

2) Hos oss har kunden tilgang til den/de teknikerne som har installert anlegget.

3) Ansvarsretten som kreves fra Plan- og bygningsetaten ligger hos oss, og ikke hos en tilfeldig valgt underleverandør.
Effektive synergier
Som en del av Lysteknikk Elektroentreprenør AS, oppnår LT datasenter viktig synergi ved å ha komplementære tjenester mellom de andre divisjonene: LT Sikkerhet, LT prosjekt og LT Service. I tillegg har selskapet gjennom snart 20-års drift oppnådd svært gode leverandør avtaler. Selskapets medlemskap i El-Proffen er også av betydning.

Kunder vi har bygget for

Kontakt oss

Kontaktskjema
Lysteknikk Elektroentreprenør AS ble etablert i 1994. Selskapet har som formål å være totalleverandør av elektroarbeid på det norske markedet, noe som vi har lykkes godt med.

Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Totalleverandør av elektroarbeid og datasentre.
En del av
Aktuelt
LT-Prosjekt: Hvor sikkert er el-anlegget ditt?
El-Sjekken: Bruker du skjøteledninger?

Copyright © 2024. Lysteknikk Elektroentreprenør AS . All rights reserved.