Sentralbord: 23 24 29 00
24/7 døgnvakt: 48 00 00 49

Reservekraft

Pålitelighet. Våre reservekraftsystemer er utviklet for å være pålitelige, med redundante komponenter og automatisk oppstart ved strømbrudd.
TENK SIKKERHET!

Dagens samfunn blir stadig mer avhengig av sikre strømforsyning kilder.
Ny teknologi og brukermuligheter medfører stadig høyere krav til oppetid for stabil kommunikasjon.

Strømbrudd på kritisk infrastruktur som datasenter anlegg må selvfølgelig sikres mot nedetid.

Behovet for reservekraftaggregater, UPS og batterisystemer vil øke i fremtiden. Sikker strømforsyning er en forutsetning for alle virksomheter. Jo mer kritisk virksomheten er, desto høyere krav må man stille til sikker strømforsyning. Vi foretar prosjekteringsarbeider, konstruerer og bygger komplette anlegg.

Installasjon av reservekraft, også kjent som nødstrømsystemer eller nødstrømsgeneratorer, er en viktig prosess som er designet for å sikre at en bygning, virksomhet eller anlegg har tilgang til backup-strøm i tilfelle strømbrudd. Her er de grunnleggende trinnene som er involvert i installasjonen av reservekraft:

1. Evaluering av behov:
• Start med å vurdere dine behov for reservekraft. Dette inkluderer å bestemme hvor mye kraft du trenger for å opprettholde viktige tjenester og utstyr i tilfelle strømbrudd. Dette kan variere avhengig av virksomhetens type og størrelse.

2. Design av systemet:
• Sammen med en profesjonell elektriker eller ingeniør, design et nødstrømsystem som passer til dine behov. Dette inkluderer å velge riktig størrelse på nødstrømsgenerator, overføringssvitsjer og andre komponenter.

3. Velg en passende plassering:
• Identifiser et egnet sted for installasjon av nødstrømsgeneratoren. Dette stedet bør være godt ventilert, beskyttet mot værforhold og enkelt tilgjengelig for servicepersonell.

4. Skaff nødvendige tillatelser:
• Sørg for å skaffe alle nødvendige tillatelser og godkjenninger fra lokale myndigheter før du installerer reservekraftsystemet. Dette kan inkludere byggetillatelser og elektriske tillatelser.

5. Installasjon av generator og komponenter:
• Installer nødstrømsgeneratoren og tilknyttede komponenter som overføringssvitsjer, drivstofftanker, eksossystemer og kontrollpaneler i henhold til designspesifikasjonene.

6. Elektrisk tilkobling:
• Utfør alle nødvendige elektriske tilkoblinger for å koble nødstrømsgeneratoren til bygningens strømfordelingssystem.

7. Drivstoffforsyning:
• Installer en pålitelig drivstoffforsyning som samsvarer med nødstrømsgeneratorens energibehov. Dette kan inkludere en dieseltank eller en annen kilde for brensel.

8. Test og vedlikehold:
• Etter installasjonen må du utføre omfattende tester for å sikre at reservekraftsystemet fungerer som forventet. Dette inkluderer å starte generatoren og overføre belastningen til den. Planlegg også regelmessig vedlikehold for å opprettholde påliteligheten til systemet.

9. Opplæring:
• Opplær personalet ditt i bruken av reservekraftsystemet, inkludert hvordan man starter og stopper generatoren og hvordan man overfører belastningen til den i tilfelle strømbrudd.

10.Overvåking og testing:
• Implementer et system for kontinuerlig overvåking av nødstrømsystemets ytelse. Dette kan inkludere rutinemessig testing og vedlikehold for å sikre at systemet er klart til bruk når det trengs.

Det er viktig å merke seg at installasjonen av reservekraftsystemer kan være kompleks og krever kunnskap om elektriske systemer og lokale byggeforskrifter. Det anbefales sterkt å samarbeide med erfarne profesjonelle og konsultere lokale myndigheter for å sikre at installasjonen er i samsvar med alle relevante regler og forskrifter.
Send oss en uforpliktende forespørsel:
Kontaktskjema
Lysteknikk Elektroentreprenør AS ble etablert i 1994. Selskapet har som formål å være totalleverandør av elektroarbeid på det norske markedet, noe som vi har lykkes godt med.

Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Totalleverandør av elektroarbeid og datasentre.
En del av
Aktuelt
LT-Prosjekt: Hvor sikkert er el-anlegget ditt?
El-Sjekken: Bruker du skjøteledninger?

Copyright © 2024. Lysteknikk Elektroentreprenør AS . All rights reserved.