Referanseprosjekter

Et lite utvalg av våre prosjekter

DigiPlex (DRAS)
Anlegg for co-location med modulinndeling.

DigiPlex er en av de største aktørene for co-location i Norge. Vi har vært totalleverandør på anlegget siden 2012 og leverer enda prosjekt tjenester.

DigiPlex (DNAS)
Anlegg for co-location med modulinndeling.
Her har vi bygget om anlegget mens det har vært i full drift. Ombyggingen startet i 2005 og LT Datasenter har vært totalleverandør på flere prosjekter og vi leverer enda prosjekt tjenester.

Basefarm OSL3
Tidsrom: 2005 – 2016 og vi leverer enda prosjekt tjenester.

Leveranse: Komplett elektroleveranse inkludert elektrotavler, skinnepakker med uttaksbokser i to datahaller.

Sporveien AS, Datarom
Tidsrom: 2013 – 2014

Leveranse: Totalleveranse. Elektro med fordelingstavle, skinnepakker med uttaksbokser, brannvarsling, slukkegassanlegg, kjøleanlegg med røropplegg, datarack og hot/cold aisle løsning, datagulv. (komplett datarom).

Basefarm OSL5
Tidsrom: 2014 – 2016 og pågående.og leverer enda prosjekt tjenester.

Leveranse: Total leveranse av elektro, UPSer, generator, brannvarsling, slukkegassanlegg, kjøleanlegg og bygningstekniske anlegg. Leveransen var for datahaller fellesarealer med kontorer og tekniske rom.

Alliance Healthcare
Tidsrom: 2013 – 2014

Leveranse: Totalleveranse. Elektro med fordelingstavle, UPS anlegg, brannvarsling, slukkegassanlegg kjøleanlegg med røropplegg, datarack og datagulv. (komplett datarom).

Skatteetatens datahaller, rammeavtale service
Tidsrom: 2016 – pågående

Leveranse: service og vedlikehold på elektroteknisk anlegg, UPS anlegg, brannvarsling, slukkegassanlegg og generatoranlegg.

Skatteetaten
Leveranse: Totalleveranse. Modernisering av datahall bestående av hovedtavle, underfordelinger, UPS-anlegg, SD-anlegg og kjøleanlegg

Uttalelser fra kunder

DigiPlex AS
Uttalelse fra kunde v/Rolf Arne Storøy:

«Lysteknikk skiller seg fra andre leverandører til datasenterbransjen i Norge. Jeg har stor respekt for bedriftskulturen som tydelig kommer frem i møte med ledelse og medarbeidere. De er meget kunnskapsrike om bransjen, lytter, tilpasser, rådgir og utfører sine oppdrag for kunden på en slik måte at de er en naturlig samarbeidsparter for vår virksomhet».

Uttalelse fra kunde v/adm.dir. DigiPlex, Anders Korshavn:

«Verken DigiPlex eller noen av våre kunder har måttet oppleve forsinkelser, eller i verste fall; uakseptable og kostnadskrevende nedetider.»

Basefarm
LT Datasenter har rammeavtale med Basefarm som er en av de største aktørene på det norske markedet innen dedikerte servere og co-location. Her har vi hatt oppdrag innen ombygging og utbygging som har pågått under full drift siden 2005.

TDC
Vi har rammeavtale med TDC sin co-location avdeling og har bygget datarom for de siden 2000.

Uttalelse fra kunde v/Stig Teige:

«LT Datasenter har jobbet for oss siden 2000. Vi anser dem som svært profesjonelle. De har igjennom alle årene levert en meget høy kvalitet og alltid til rett tid».