Sentralbord: 23 24 29 00
24/7 døgnvakt: 48 00 00 49

Årskontroll – Brann og nødlys

Brannsikkerhetssystemer og nødlys er kritiske for å beskytte liv og eiendom.
Årlig kontroll sikrer at disse systemene alltid er klare for handling.
Alle brannalarmanlegg skal ha en årlig kontroll. Her er det krav til at denne skal utføres av et godkjent firma. En slik kontroll gjennomføres etter NS 3960 og innebærer blant annet funksjonsprøving av sentralutstyr, detektorer og styringsfunksjoner.

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt når det gjelder eventuelle endringer i bygning og bruk. Ved å benytte et sertifisert selskap til å utføre årlig kontroll av et brannalarmanlegg vil man kunne forlenge levetiden og redusere driftskostnadene.

Hvert år skal det gjennomføres tre ulike kontroller av nødlysanlegget i alle bygg:

Daglig: Visuell sjekk av nødlyssentralen - kan gjennomføres av eier/driftsansvarlig.

Månedlig: Simulering av nettutfall i en periode lang nok til å kontrollere at nødlysarmaturene fungerer som tiltenkt, men ikke lenger enn 25% av batteriets kapasitet. For nødlyssentraler/armaturer med selvtest-funksjon er det tilstrekkelig å notere sentralens logg eller batteriarmaturets indikator.
Under testen skal det kontrolleres at nødlysarmaturer og skilt er på plass, er rene og at de fungerer korrekt. Dette kan gjennomføres av eier/driftsansvarlig.

Årlig: Funksjonstest med utlading. Utføres som ved månedlig test, men for hele nøddriftsperioden slik at batterienes fulle kapasitet blir testet (normalt 1 time). Må gjennomføres av autorisert personell.

Svikt i nødlysanlegget kan føre til fatale konsekvenser for både liv og helse. Uten lys blir det vanskelig å orientere seg, og ved en nødsituasjon i totalt mørke kan det fort oppstå panikk.
Send oss en uforpliktende forespørsel:
Kontaktskjema
Lysteknikk Elektroentreprenør AS ble etablert i 1994. Selskapet har som formål å være totalleverandør av elektroarbeid på det norske markedet, noe som vi har lykkes godt med.

Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Totalleverandør av elektroarbeid og datasentre.
En del av
Aktuelt
LT-Prosjekt: Hvor sikkert er el-anlegget ditt?
El-Sjekken: Bruker du skjøteledninger?

Copyright © 2024. Lysteknikk Elektroentreprenør AS . All rights reserved.